หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaa วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล

พาณิชย์ จับมือสภาเกษตรกรฯ แนะช่องทางขายสินค้าเกษตรไทย ช่วงโควิด-19

      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศประชุมทางไกลกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ หารือการบรรเทาปัญหาให้ภาคเกษตรที่เผชิญกับวิกฤติจากสถานการณ์โควิด-19 เน้นช่วยหาตลาดให้สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร และประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมแนะใช้ประโยชน์จาก FTA เพิ่มแต้มต่อและขยายส่งออกไปตลาดโลก

     นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศประชุมหารือทางไกลกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการของสภาเกษตรกรฯ ในส่วนที่กระทรวงพาณิชย์จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ได้ โดยเฉพาะการหาตลาดให้กับให้สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร และการแนะนำให้ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เพื่อสร้างโอกาสในการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพของไทย ให้สามารถขยายสู่ตลาดต่างประเทศได้

    นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ได้มอบให้รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางสาวบุณิกา แจ่มใส) หารือกับเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ (นายรัตนะ สวามีชัย) ผ่านการประชุมทางไกล เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยการหารือครั้งนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับภาคเกษตรไทยที่เผชิญกับวิกฤติจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะการหาตลาดให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรของเครือข่ายสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสภาเกษตรกรฯ จะส่งรายชื่อกลุ่มเกษตรกรและสินค้าที่มีความพร้อม ให้กรมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรผ่านช่องทางต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะการขายผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ จะร่วมกันคัดเลือกเกษตรกรที่มีผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานรับรองต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรและผู้ประกอบการต้นแบบต่อไป

   ทั้งนี้ หากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย คาดว่าพฤติกรรมของตลาดจะเปลี่ยนไป โดยผู้บริโภคจะให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์มากขึ้น จึงจำเป็นที่กลุ่มเกษตรกรจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในเรื่องดังกล่าว ซึ่งทั้งสองหน่วยงานพร้อมร่วมมือกันให้ความรู้แก่เกษตรกรในเครือข่าย โดยเฉพาะเรื่องการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและเพื่อส่งออก รวมทั้งแนะนำให้ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เพื่อสร้างแต้มต่อให้กับสินค้าเกษตรไทยและขยายโอกาสส่งออกไปตลาดโลก

     สำหรับ ตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย ได้แก่ อาเซียนและจีน ที่ได้ลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรให้ไทยเหลือร้อยละ 0 รวมถึงอินเดียซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจ และได้ยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรให้ไทย อาทิ เงาะ ลำไย มังคุด ทุเรียน อาหารทะเลกระป๋อง นอกจากนี้ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และได้ลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรเช่นกัน แต่ยังมีมาตรฐานสินค้าอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป มูลค่าราว 9,300 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสินค้าส่งออกสำคัญ เช่น อาหารแปรรูป ข้าวและธัญพืช ยางพารา รวมถึงผักและผลไม้ และมีตลาดสำคัญ เช่น อาเซียน (ร้อยละ 26.2) จีน (ร้อยละ 16.6) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 13.1) และสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 11.1) เป็นต้น ซึ่งร้อยละ 65 เป็นการส่งออกไปยังประเทศที่ไทยทำเอฟทีเอด้วย.

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!